ชมรมคนรู้ใจ : เศรษฐกิจและจิตใจต้องแก้ไขพร้อมกัน โดย พระสรยุทธ ชยปัญโญ

 VDO ชมรมคนรู้ใจ/เรือนธรรม, พระอาจารย์สรยุทธ ชยปญฺโญ  Comments Off on ชมรมคนรู้ใจ : เศรษฐกิจและจิตใจต้องแก้ไขพร้อมกัน โดย พระสรยุทธ ชยปัญโญ
Apr 022013
 

ถ้าแพ้ที่นี่ ไปไหนก็แพ้ คนเราอยู่ที่ไหนก็ได้ถ้ารู้จักปรับตัวและรู้จักแก้ปัญหา

[youtube]http://youtu.be/Nr9HmgcrSho[/youtube]

พระอาจารย์สรยุทธ ชยปญฺโญ สำเร็จการศึกษาปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกาท่านเล่าว่าตลอดเวลาที่เรียนและทํางานอยู่ในสหรัฐ 3ปีเต็ม ผ่านการใช้ชีวิตมาอย่างโชกโชนได้เที่ยวตามสถานที่ต่างๆอย่างหรูหราจนเกิดความเบื่อหน่าย ช่วงนี้เองที่เริ่มมองเห็นความไม่เที่ยงของชีวิตจากเจ้านาย หลังจากท่านได้อ่านหนังสือของหลวงพ่อชาชื่อ“บ้านที่แท้จริง” ซึ่งตอบคําถามได้ว่าที่แท้ถ้าใจของเรามีความสุข มีความสงบของภายนอกทําให้เราหวั่นไหวไม่ได้เลย

จึงเริ่มสนใจมาศึกษาทางธรรมะและแสวงหาครูบาอาจารย์ จนมาพบหลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญลูกศิษย์ สายพระอาจารย์ มั่นในปี2544 และขอบวช ในขณะนั้นครอบครัวต่างไม่เห็นด้วยอยากให้ทํางานไปก่อน แต่ท่านก็ยืนกรานจะบวช เมื่อบวชแล้วก็กลับมาจำพรรษาที่วัดป่าบ้านค้อ จ.อุดรธานี ช่วยสั่งสอนอบรมนักเรียนมาสองปีกว่า จากนั้นได้ขออนุญาตหลวงพ่อทูลมาหาความสงบเงียบให้กับตนเอง เมื่อแรกมาอยู่ที่วัดใน อ.สะเมิง ต่อมาปี2547 มีญาติโยมนิมนต์ให้ไปดูวัดร้างบนดอยผาส้มซึ่งมีแต่สถูปเก่า พระธาตุเก่าไฟไหม้ หลังจากนั้นท่านจึงได้พาญาติ โยมมาช่วยกันเริ่มพัฒนาบูรณะซ่อมแซม ในปี2548 ทําถนน และต่อไฟฟ้าเข้ามา

ปัจจุบันท่านได้ ดําเนินการสร้างพระบรมธาตุสําเร็จแล้วเป็นส่วนใหญ่ เหลือแต่การยกยอดฉัตร ปัจจุบันกําลังทําแท็งก์นํ้าขยายพื้นที่เก็บน้ำ เพราะหน้าแล้งไม่มีนํ้าท่านได้ช่วยพัฒนาชาวบ้านโดยสอนเรื่องการทําปุ๋ย นํ้ายาซักผ้า นํ้ายาล้างจาน เผาถ่าน พาไปอบรมที่ต่างๆ ต่อมาได้ ช่วยกันรักษาป่าโดยการทําฝาย ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างฐานการเรียนรู้ที่สําคัญสําหรับชีวิตของคน สอนให้ คนรักป่า รักนํ้ามีการบริหารจัดการนํ้าจากป่า  ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว