ชมรมคนรู้ใจ : สุขก็ไม่รัก ทุกข์ก็ไม่เกลียด /พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

 VDO ชมรมคนรู้ใจ/เรือนธรรม, พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล  Comments Off on ชมรมคนรู้ใจ : สุขก็ไม่รัก ทุกข์ก็ไม่เกลียด /พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
Mar 262013
 

“ทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว แต่เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ คนที่เกลียดทุกข์ เพราะไม่เห็นความเชื่อมโยง ระหว่าง ทุกข์ กับ ธรรม”

[youtube]http://youtu.be/aUEjbXpLHNQ[/youtube]

พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิสิทธิ์) เป็นพระนักเผยแผ่ที่เป็นที่รู้จักดีรูปหนึ่งของเมืองไทยในปัจจุบัน ท่านเกิดเมื่อ พ.ศ. 2500 บรรพชาและอุปสมบทเป็นพระ เมื่อ พ.ศ. 2526 ปัจจุบันพระไพศาลเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิรูปท่านเป็นพระนักวิชาการ นักคิดนักเขียนพระพุทธศาสนารุ่นใหม่ เป็นนักปฏิบัติธรรม และนักบรรยายธรรมที่ผลิตผลงานออกมาในรูปสื่อโทรทัศน์ และหนังสือออกมาอย่างสม่ำเสมอในยุคปัจจุบัน