ชมรมคนรู้ใจ(พิเศษ) : หลวงพ่อธีระธัมโม (เจ้าอาวาส วัดโพธิญานาราม) ประเทศนิวซีแลนด์

 VDO ชมรมคนรู้ใจ/เรือนธรรม, หลวงพ่อธีระธัมโม  Comments Off on ชมรมคนรู้ใจ(พิเศษ) : หลวงพ่อธีระธัมโม (เจ้าอาวาส วัดโพธิญานาราม) ประเทศนิวซีแลนด์
Feb 282013
 

[youtube]http://youtu.be/Ff0Biv_VU3w[/youtube]

พระอาจารย์ธีระธัมโม ถือกำเนิด ณ British Columbia ประเทศคานาดา ปี 1949 แทนที่การศึกษาในมหาวิทยาลัยในสาขาวิศวกรรม ธรณีวิทยาและ ภูมิศาสตร์ จะทำให้พระอาจารย์มุ่งแสวงหาความก้าวหน้าทางโลก พระอาจารย์กล่าวไว้ในหนึ่งในธรรมเทศนาโปรดญาติโยมชาวต่างชาติว่าขณะเรียนวิชาธรณีวิทยา ความไม่มั่นคงในอิฐหินดินทรายและความเสื่อมที่เกิดดับอยู่ทุกขณะในสิ่งที่มนุษย์มองเห็นเป็นสิ่งที่สร้างความมั่นให้กับชีวิตทำให้ท่านตัดสินใจละการศึกษาในมหาวิทยาลัยออกแสวงหาความหมายที่แท้จริงของชีวิตด้วยการขี่จักรยานจากปากีสถานมายังศรีลังกา ปฏิบัติสมาธิภาวนากับ Bhikkhu Sivoli และศึกษามหาวิทยาลัยชีวิตเรื่อยไปจนถึงประเทศอินเดีย

ไม่นานหลังจากนั้น บารมีที่ท่านสะสมมาพาท่านมาถึงแผ่นดินไทย แผ่นดินพุทธ หลังจากปฏิบัติที่วัดอุโมงค
ท่านก็ตัดสินใจมอบกายถวายชีวิตอุทิศแด่พระพุทธศาสนาโดยอุปสมบทที่วัดเมืองแมน เชียงใหม่โดยพระอาจารย์ทองปี 1974 และปฏิบัติภายใต้หลวงพ่อชาที่วัดป่าพง ในปี 1975 เวลา 9 ปีในเมืองไทยที่วัดป่าพง
และวัดป่านานาชาติเอื้อให้ท่านเข้าใจคนไทยและสื่อสารภาษาไทย ภาษาธรรมได้ด้วยภาษาเรียบง่ายเข้าถึงใจ

หากท่านยังจำได้ เสียงเทศน์ของครูบาอาจารย์ พระฝรั่งศิษย์หลวงพ่อชาที่แสดงธรรมโปรดญาติโยมเป็นภาษาไทยที่มีอยู่ไม่กี่รูปในโลกนี้ หนึ่งในเสียงนั้นคือสำเนียงไทยปนฝรั่งนิด ๆ ที่แม้ไม่แน่นหนักในเรื่องของภาษาแต่ก็หนักแน่นในปัญญาแห่งการเข้าถึงความปล่อยวางทางธรรม แถมยังให้ความรื่นเริงเบิกบานในการปฏิบัติตามปฏิปทาหลวงพ่อชา

พระอาจารย์ธีระธัมโม พระมหาเถระ ศิษย์ชาวคานาดาในพรรษาที่ 39 อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าสาขาหลวงพ่อชาที่สวิสเซอร์แลนด์และนิวซีแลนด์มีกิจนิมนต์ในเมืองไทยเฉลี่ยแล้วปีละหนึ่งครั้ง สามปีที่แล้ว ท่านแสดงธรรมที่บ้านอารีย์ และเมตตานำกรรมฐานให้กับนักปฏิบัติชาวไทยและชาวต่างชาติ 2 วัน 2 คืน ที่หัวหิน ปลายปีที่แล้ว ท่านเมตตาแสดงธรรมที่สวนโมกข์กรุงเทพฯ ต้นปีนี้ ท่านเมตตาให้เวลาชาวไทยอีกสามวันเต็มหลังจากออกจากปลีกวิเวกที่ภูจอมกอม อุบล ก่อนจะเดินทางเผยแผ่ธรรมข้ามประเทศไปยัง มาเลเซีย ออสเตรเลีย ยุโรป และคานาดาต่อไป