ชมรมคนรู้ใจ (พิเศษ) : อานาปานสติ ลึกแต่ไม่ลับ โดย พระมหาสุภา ชิโนรโส สชิโนรส

 VDO ชมรมคนรู้ใจ/เรือนธรรม, พระมหาสุภา ชิโนรโส (ส.ชิโนรส)  Comments Off on ชมรมคนรู้ใจ (พิเศษ) : อานาปานสติ ลึกแต่ไม่ลับ โดย พระมหาสุภา ชิโนรโส สชิโนรส
Apr 252013
 

น้อมความรู้สึก มากำหนดรู้ที่ลมหายใจ ดูลมหายใจที่อยู่ในปัจจุบัน

[youtube]http://youtu.be/nJio6NeDx3Y[/youtube]

 

Jan 302013
 

“สุขก็ตาม ทุกข์ก็ตาม อำนาจวาสนาที่เรามี เสื่อมไปตามกาลเวลา เป็นธรรมดาของโลก
มองให้เห็นเป็นธรรมดา จิตใจจะได้ปล่อยวาง อยู่ที่ไหนก็จะมีสุขได้ตลอดเวลา”

[youtube]http://youtu.be/ZwemxsRVqlg[/youtube]