เรือนธรรม (พิเศษ) หัวข้อ “มรรควิธีที่ง่าย 3” โดย พระชัยณรงค์ ถาวโร

 VDO ชมรมคนรู้ใจ/เรือนธรรม, พระชัยณรงค์ ถาวโร  Comments Off on เรือนธรรม (พิเศษ) หัวข้อ “มรรควิธีที่ง่าย 3” โดย พระชัยณรงค์ ถาวโร
May 232013
 

สังขารทั้งหลาย มีเกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นธรรมดา มองดูว่าเราทำสิ่งที่ควรทำแล้วหรือยัง

[youtube]http://youtu.be/2b7eTAB0hzE[/youtube]

Dec 192012
 

“ลมหายใจสุดท้ายนึกถึงสิ่งใด เราจะเกาะสิ่งนั้นไป คิดดีก็ไปดี ถ้าคิดร้ายจิตไม่ดีก็ไปที่ไม่มี”

[youtube]http://youtu.be/wGKunq2AccM[/youtube]

 

Nov 212012
 

“ยิ่งเราเบียดเบียนชีวิตสัตว์เท่าไหร่ ก็ยิ่งเข้าใกล้การเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเท่านั้น”

เรือนธรรม หัวข้อ“มรรควิธีที่ง่าย” โดย พระชัยณรงค์ ถาวโร

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=lmfa0Chr7Co[/youtube]