ชมรมคนรู้ใจ :“สามชั่วโมงบรรลุธรรมตอน ๔” โดย พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย

 VDO ชมรมคนรู้ใจ/เรือนธรรม, พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย  Comments Off on ชมรมคนรู้ใจ :“สามชั่วโมงบรรลุธรรมตอน ๔” โดย พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย
Jun 252013
 

เรากำหนดชีวิตเราได้ จะไปสวรรค์-นรก หรือนิพพาน อยู่ที่เราเลือก

[youtube]http://youtu.be/5ykQ9tdxARc[/youtube]

ชีวิตของ พ่อครูบัญชา ถือเป็นคนหนึ่งในโลกที่ใคร ๆ ก็อิจฉา ด้วยท่านประสบความสำเร็จในทุกด้าน ตั้งแต่เป็นนักการเมืองท้องถิ่น มีเกียรติ มีอำนาจ แม้จะพลิกผันไปใช้ชีวิตที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในเวลาต่อมา ก็ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ด้วยความทะเยอทะยานสร้างธุรกิจร้านอาหาร จนถูกจัดอันดับสูงสุดให้เป็นร้านอาหาร ๔ ดาว สานต่อธุรกิจคอมพิวเตอร์ จนกลายเป็นมหาเศรษฐีพันล้าน ภายในเวลาแค่ ๗ ปี แต่กระนั้นสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น เมื่อที่สุดความรุ่งเรืองในทางโลกกลับกลายเป็นความเบื่ออย่างไร้เหตุผล สั่งสมจนนำไปสู่ที่สุดความทุกข์ทางใจ จากจุดนี้เอง จึงเกิดเรื่องราวอันแสนมหัศจรรย์ในช่วงเวลาสามชั่วโมง และเหตุการณ์ครั้งนี้จึงทำให้ ‘ชีวิตและ‘จิต’ ของพ่อครูบัญชาเปลี่ยนไปตลอดกาล!

Apr 032013
 

ทำดี ละเว้นชั่ว ขัดเกาะจิตให้ผ่องใส ปล่อยวางทุกสิ่ง แล้วสุขที่แท้จริงจะเกิด

[youtube]http://youtu.be/uOBN03ki2Bk[/youtube]

ชีวิตของ พ่อครูบัญชา ถือเป็นคนหนึ่งในโลกที่ใคร ๆ ก็อิจฉา ด้วยท่านประสบความสำเร็จในทุกด้าน ตั้งแต่เป็นนักการเมืองท้องถิ่น มีเกียรติ มีอำนาจ แม้จะพลิกผันไปใช้ชีวิตที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในเวลาต่อมา ก็ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ด้วยความทะเยอทะยานสร้างธุรกิจร้านอาหาร จนถูกจัดอันดับสูงสุดให้เป็นร้านอาหาร ๔ ดาว สานต่อธุรกิจคอมพิวเตอร์ จนกลายเป็นมหาเศรษฐีพันล้าน ภายในเวลาแค่ ๗ ปี แต่กระนั้นสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น เมื่อที่สุดความรุ่งเรืองในทางโลกกลับกลายเป็นความเบื่ออย่างไร้เหตุผล สั่งสมจนนำไปสู่ที่สุดความทุกข์ทางใจ จากจุดนี้เอง จึงเกิดเรื่องราวอันแสนมหัศจรรย์ในช่วงเวลาสามชั่วโมง และเหตุการณ์ครั้งนี้จึงทำให้ ‘ชีวิตและ‘จิต’ ของพ่อครูบัญชาเปลี่ยนไปตลอดกาล!

ชมรมคนรู้ใจ หัวข้อ “สามชั่วโมงบรรลุธรรม ตอน 2” โดย พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย

 VDO ชมรมคนรู้ใจ/เรือนธรรม, พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย  Comments Off on ชมรมคนรู้ใจ หัวข้อ “สามชั่วโมงบรรลุธรรม ตอน 2” โดย พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย
Jan 292013
 

“ถ้าไม่ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบัน เรียก คอร์รัปชัน หน้าที่ ต้องเปลี่ยนความรัก ให้เป็น เมตตา กรุณา อุเบกขา”

[youtube]http://youtu.be/YBDxUXPYVaA[/youtube]

Nov 132012
 

คุณเห็นธรรมหรือยัง ถ้ายังไม่รู้ความหมายที่แท้จริง ปฎิบัติธรรมไป ก็ไม่ได้อะไร”

 ชมรมคนรู้ใจ หัวข้อ “สามชั่วโมงบรรลุธรรม” โดย พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=4B-n34Mr0wI[/youtube]