Warning: file_exists() [function.file-exists]: open_basedir restriction in effect. File(G:\Inetpub\vhosts\dmgbooks.com\httpdocs\press/wp-content/themes/suffusion/category-%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%89-%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%a3.php) is not within the allowed path(s): (G:\Inetpub\vhosts\dmgbooks.com\;C:\Windows\Temp\) in G:\Inetpub\vhosts\dmgbooks.com\httpdocs\press\wp-includes\template.php on line 630

Warning: file_exists() [function.file-exists]: open_basedir restriction in effect. File(G:\Inetpub\vhosts\dmgbooks.com\httpdocs\press/wp-content/themes/suffusion/category-%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%89-%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%a3.php) is not within the allowed path(s): (G:\Inetpub\vhosts\dmgbooks.com\;C:\Windows\Temp\) in G:\Inetpub\vhosts\dmgbooks.com\httpdocs\press\wp-includes\template.php on line 633

Warning: file_exists() [function.file-exists]: open_basedir restriction in effect. File(G:\Inetpub\vhosts\dmgbooks.com\httpdocs\press/wp-includes/theme-compat/category-%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%89-%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%a3.php) is not within the allowed path(s): (G:\Inetpub\vhosts\dmgbooks.com\;C:\Windows\Temp\) in G:\Inetpub\vhosts\dmgbooks.com\httpdocs\press\wp-includes\template.php on line 636
สวดพรรษานี้ ดีกว่ารอพรรษาหน้า » DMG Books
Aug 282012
 

[youtube]http://youtu.be/UwrjOnDFPOE[/youtube]
นำโดย:
– พระราชญานกวี รองเจ้าอาวาส วัดพระรามเก้า กาญจนภิเษก
– พระครูโมลีปริยัตยากร วัดโมลีโลกยาราม
– พระอาจารย์มานพ อุปสโม ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เขาดินหนองแสง จันทบุรี
– พระอาจารย์ภาสกร ภูริวฑฺฒโน วัดฝายหิน เชียงใหม่
– พระมหาชัยยุทธ์ กิตฺติฌาโณ วัดเทพลีลา
– พระอาจารย์พรพล ปสันโน เลขานุการเจ้าอาวาส วัดพระราม 9 และคณะสงฆ์อีก 3 รูป

… เมื่อสวดมนต์จบแล้ว ให้นั่งสมาธิตามรูปแบบที่ได้เรียนรู้มาจากครูบาอาจารย์ เน้นการรู้ลมหายใจเข้า-ออก ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา เมื่อสบายดีแล้วแผ่เมตตาออกไปโดยไม่มีประมาณ น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่บูรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์

อนุโมทนาสาธุ
โครงการหนังสือสวดมนต์ “สวดชาตินี้ ดีกว่ารอชาติหน้า”