ชมรมคนรู้ใจ หัวข้อ “กรรม” โดย พระพรพล ปสนฺโน

 พระอาจารย์พรพล ปสนฺโน  Comments Off on ชมรมคนรู้ใจ หัวข้อ “กรรม” โดย พระพรพล ปสนฺโน
Jan 022013
 

             “อย่าทำเพื่อสนองความโลภ ภายในจิตใจของเรา จะทำให้ตายก่อนแก่”

 

[youtube]http://youtu.be/Wr-SwsBh68Y[/youtube]

พระอาจารย์พรพล ปสนฺโน เลขานุการเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกจบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกจิตวิทยา วิชาโทบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ปริญญาโทการศึกษาและสิ่งพิมพ์  และด้านMind Brain and Learning Oxford Brookes University จากทายาทนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตระกูลณรงค์เดช และผู้ร่วมบุกเบิกตลาดอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ เครือ KPN GROUP พระรุ่นใหม่ ดีกรีปริญญาโท จากออกซ์ฟอร์ด เป็นนักปฏิบัติธรรมและนักบรรยายธรรมะที่ผลิตผลงานออกมาในรูปสื่อต่างๆ โดยผลักดันเป็นสื่อสีขาวที่เน้นความดีให้เป็นรูปธรรม ดูง่ายอย่างรายการมหัศจรรย์แห่งปัญญา รายการอยู่เย็นเป็นสุข เป็นต้น ด้วยหลักธรรมะของพระพุทธองค์ ที่ถือเป็นสรณะ สื่อแสดงออกให้เห็น เป็นรูปธรรมที่น่าดูน่าชมและปฏิบัติได้จริง นี่คือ อุดมการณ์การเผยแผ่ของท่าน

Nov 012012
 

เรือนธรรม หัวข้อ “กุญแจธรรม” โดย พระพรพล ปสนฺโน

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=dlD4dDwbtAU[/youtube]

พระอาจารย์พรพล ปสนฺโน เลขานุการเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกจบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกจิตวิทยา วิชาโทบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ปริญญาโทการศึกษาและสิ่งพิมพ์  และด้านMind Brain and Learning Oxford Brookes University จากทายาทนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตระกูลณรงค์เดช และผู้ร่วมบุกเบิกตลาดอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ เครือ KPN GROUP พระรุ่นใหม่ ดีกรีปริญญาโท จากออกซ์ฟอร์ด เป็นนักปฏิบัติธรรมและนักบรรยายธรรมะที่ผลิตผลงานออกมาในรูปสื่อต่างๆ โดยผลักดันเป็นสื่อสีขาวที่เน้นความดีให้เป็นรูปธรรม ดูง่ายอย่างรายการมหัศจรรย์แห่งปัญญา รายการอยู่เย็นเป็นสุข เป็นต้น ด้วยหลักธรรมะของพระพุทธองค์ ที่ถือเป็นสรณะ สื่อแสดงออกให้เห็น เป็นรูปธรรมที่น่าดูน่าชมและปฏิบัติได้จริง นี่คือ อุดมการณ์การเผยแผ่ของท่าน

Oct 312012
 

                          “มนุษย์นั้น  มีกายที่หยาบ  และไม่สวยงาม  เพราะภายในประกอบด้วยกระดูกและเนื้อ
เลือดและหนองมากมาย   ดังนั้น  กายหยาบจึงหมายถึงกายของมนุษย์
และกายละเอียดหรือกายทิพย์หมายถึงกายของเทวดา  เช่น รุกขเทวดา , เทพในภพดาวดึงส์”

ชมรมคนรู้ใจ : “กุญแจธรรม” โดย พระพรพล ปสนฺโน

 [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=dlD4dDwbtAU [/youtube]

Apr 042012
 

“อย่าเอาคำของผู้อื่นมาใส่ใจ จะทำให้ใจมีแต่สิ่งสกปรก”

เรือนธรรม หัวข้อ “สุขใจคือกำไรชีวิต” โดย พระพรพล ปสนฺโน

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=cbJCCKFn2ps[/youtube]

Feb 152012
 

เรือนธรรม: รักกับธรรมะ/ พระอาจารย์พรพล ปสนฺโน

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Lm-Itw_SiSU&feature=plcp&context=C3ea54f9UDOEgsToPDskKnuHWVGguurpIbHgQn4x19[/youtube]

พระอาจารย์พรพล ปสนฺโน เลขานุการเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกจบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกจิตวิทยา วิชาโทบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ปริญญาโทการศึกษาและสิ่งพิมพ์  และด้านMind Brain and Learning Oxford Brookes University จากทายาทนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตระกูลณรงค์เดช และผู้ร่วมบุกเบิกตลาดอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ เครือ KPN GROUP พระรุ่นใหม่ ดีกรีปริญญาโท จากออกซ์ฟอร์ด เป็นนักปฏิบัติธรรมและนักบรรยายธรรมะที่ผลิตผลงานออกมาในรูปสื่อต่างๆ โดยผลักดันเป็นสื่อสีขาวที่เน้นความดีให้เป็นรูปธรรม ดูง่ายอย่างรายการมหัศจรรย์แห่งปัญญา รายการอยู่เย็นเป็นสุข เป็นต้น ด้วยหลักธรรมะของพระพุทธองค์ ที่ถือเป็นสรณะ สื่อแสดงออกให้เห็น เป็นรูปธรรมที่น่าดูน่าชมและปฏิบัติได้จริง นี่คือ อุดมการณ์การเผยแผ่ของท่าน

Oct 122011
 

เรือนธรรม: ธรรมวันออกพรรษา/ พระอาจารย์พรพล ปสนฺโน

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=lHMotxtcDc8&feature=plcp&context=C350849fUDOEgsToPDskKz27eORUy41b3a2sNSDzTf[/youtube]

พระอาจารย์พรพล ปสนฺโน เลขานุการเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกจบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกจิตวิทยา วิชาโทบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ปริญญาโทการศึกษาและสิ่งพิมพ์  และด้านMind Brain and Learning Oxford Brookes University จากทายาทนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตระกูลณรงค์เดช และผู้ร่วมบุกเบิกตลาดอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ เครือ KPN GROUP พระรุ่นใหม่ ดีกรีปริญญาโท จากออกซ์ฟอร์ด เป็นนักปฏิบัติธรรมและนักบรรยายธรรมะที่ผลิตผลงานออกมาในรูปสื่อต่างๆ โดยผลักดันเป็นสื่อสีขาวที่เน้นความดีให้เป็นรูปธรรม ดูง่ายอย่างรายการมหัศจรรย์แห่งปัญญา รายการอยู่เย็นเป็นสุข เป็นต้น ด้วยหลักธรรมะของพระพุทธองค์ ที่ถือเป็นสรณะ สื่อแสดงออกให้เห็น เป็นรูปธรรมที่น่าดูน่าชมและปฏิบัติได้จริง นี่คือ อุดมการณ์การเผยแผ่ของท่าน

Mar 292011
 

เรือนธรรม: ชีวาของชีวิต/ พระอาจารย์พรพล ปสนฺโน

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=bbhkpQPd5oc&feature=plcp&context=C3fa33ccUDOEgsToPDskILKQ9ZDsxMAduKlUNvaRdR[/youtube]

พระอาจารย์พรพล ปสนฺโน เลขานุการเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกจบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกจิตวิทยา วิชาโทบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ปริญญาโทการศึกษาและสิ่งพิมพ์  และด้านMind Brain and Learning Oxford Brookes University จากทายาทนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตระกูลณรงค์เดช และผู้ร่วมบุกเบิกตลาดอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ เครือ KPN GROUP พระรุ่นใหม่ ดีกรีปริญญาโท จากออกซ์ฟอร์ด เป็นนักปฏิบัติธรรมและนักบรรยายธรรมะที่ผลิตผลงานออกมาในรูปสื่อต่างๆ โดยผลักดันเป็นสื่อสีขาวที่เน้นความดีให้เป็นรูปธรรม ดูง่ายอย่างรายการมหัศจรรย์แห่งปัญญา รายการอยู่เย็นเป็นสุข เป็นต้น ด้วยหลักธรรมะของพระพุทธองค์ ที่ถือเป็นสรณะ สื่อแสดงออกให้เห็น เป็นรูปธรรมที่น่าดูน่าชมและปฏิบัติได้จริง นี่คือ อุดมการณ์การเผยแผ่ของท่าน