Jan 182012
 

อ่านหนังสือ “หัวใจสีขาว” ฟรีๆ ได้ใน DMG Books APP ค้นหาใน App Store วันนี้

ตราบที่ยังมีลมหายใจ… คุณยังมีสิทธิ์ได้พบ “หัวใจสีขาว” ดวงนั้น…

หัวใจสีขาว
เดินทางกลับสู่หัวใจที่สุขสงบ เรียบง่าย บริสุทธิ์ ธรรมดา
ค้นหาอิสรภาพและความมหัศจรรย์แห่งชีวิต ด้วยตัวเอง…

ดาวน์โหลดเสียงที่นี่ 

คำนำ
เปลี่ยนแปลง ตัวคุณ กลับสู่ความเป็น ตัวจริง อีกครั้ง
เพื่อพบกับหัวใจดวงเดิมที่คุ้นเคยดวงนั้นเสียที
สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี

ดาวน์โหลดเสียงที่นี่ 

คำนิยม
อารยธรรมใหม่ไม่มุ่งกำไรสูงสุด แต่มุ่งการอยู่ร่วมกันสูงสุด
ด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ หรือหัวใจสีขาว
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี

ดาวน์โหลดเสียงที่นี่ 

ใส่ใจให้ใจใส
จุดสำคัญอยู่ที่ต้องเริ่มที่ตัวเรา ด้วยตัวเราเอง
คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์

ดาวน์โหลดเสียงที่นี่ 

จากใจ
ปรารถนาให้ผู้อ่านได้หันกลับมาสู่ต้นทางแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งปวง…

ดาวน์โหลดเสียงที่นี่ 

กราบน้อมถวาย
ขอให้ดวงจิตทุกดวงจงมีแต่ความสว่างไสว ด้วยพุทธปัญญาอันยิ่งขึ้นไป
อาจารย์เสฐียรพงษ์ วรรณปก สำหรับพุทธวจนะในธรรมบท ฉบับแปล

ดาวน์โหลดเสียงที่นี่ 

บทที่ 1 สัมปทานหัวใจ
เพราะไม่รู้จึงอยาก เพราะอยากจึงยึด เพราะยึดจึงทุกข์

ดาวน์โหลดเสียงที่นี่ 

บทที่ 2 ดีท็อกซ์หัวใจ
จิตเหมือนปลา เมตตาเหมือนน้ำ

ดาวน์โหลดเสียงที่นี่ 

บทที่ 3 เกิดมาทำไม
การกลับมาค้นหาตัวตนของเราที่ไม่เคยรู้จัก
เป็นการเดินทางภายในที่ไม่ไปไม่มีวันรู้!

ดาวน์โหลดเสียงที่นี่ 

บทที่ 4 เป้าหมายชีวิต
ชีวิตสามารถออกแบบได้ด้วยตัวเอง
แต่หากละเลยไม่ดีไซน์ชีวิต ย่อมปล่อยให้ผู้อื่นมาลิขิตชีวิตเรา

ดาวน์โหลดเสียงที่นี่ 

บทที่ 5 ยุทธศาสตร์ชีวิต
ความสุขทำให้เกิดสมาธิ เมื่อมีสมาธิแล้วจึงเกิดปัญญา

ดาวน์โหลดเสียงที่นี่ 

บทที่ 6 แบ่งปันกตัญญู
เมื่อมีความทุกข์เมื่อใด ใจจะหวนนึกไปถึงพ่อแม่ทันทีโดยอัตโนมัติ
เพราะพ่อแม่คือพลังแห่งชีวิตของเรา

ดาวน์โหลดเสียงที่นี่ 

บทที่ 7 ก้อนหินในสายน้ำ
ตราบใดที่เรายังฝากหัวใจไว้กับตนอื่น จะไม่มีวันหาความสุขแท้จริงได้

ดาวน์โหลดเสียงที่นี่ 

บทที่ 8 ก้าวข้ามพันธนาการ
การกลับมาค้นหาความเป็นเด็กใสๆ ที่กระฉับกระเฉงร่าเริงในตัวเรา
เป็นก้าวแรกของการข้ามพันธนาการ…

ดาวน์โหลดเสียงที่นี่ 

บทที่ 9 ความขาวบริสุทธิ์
หน้าที่เป็นเรื่องภายนอก การปล่อยวางเป็นเรื่องภายใน

ดาวน์โหลดเสียงที่นี่ 

เมื่อฉันแก่ตัวลง
…ตอนนั้นฉันนำพาเธอเข้าสู่เส้นทางชีวิต
ตอนนี้ขอให้เธอเป็นเพื่อนฉันเดินไปให้สุดเส้นทาง…
อ่านต่อที่นี่!!

ดาวน์โหลดเสียงที่นี่ 

สิ่งที่เรามักนึกเสียใจก่อนเสียชีวิต
…คนเราจะพบว่า ชีวิตในอดีตที่ผ่านมานั้นเรามีสิทธิที่จะเลือก
แต่เราดันเลือกในสิ่งที่ทำให้เราต้องมาย้อนสำนึกเสียใจเมื่อเราใกล้ตาย…
อ่านต่อที่นี่!!

ดาวน์โหลดเสียงที่นี่ 

คำสอนอาจารย์
…ขอให้เราระลึกถึงพระคุณแม่อยู่เสมอว่า
แม่ต้องทำงานหนักเพราะใคร แม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะใคร…

ดาวน์โหลดเสียงที่นี่ 

ได้เวลาปลดปล่อยเครื่องรัดพันธนาการ
สู่การเดินทางค้นหาหัวใจอันบริสุทธิ์ ผุดผ่อง ที่รอคอย…