โทร. 02 6852298,02 6852254-5 or info@dmgbooks.com

Home

สินค้าแนะนำ

VIEW ALL PRODUCTS
 • Sale
  timeline_20180116_212203
  timeline_20180116_212203

  หนังสือชุดมรดกแห่งแผ่นดิน

  หนังสือชุดมรดกแห่งแผ่นดิน ประกอบด้วย ... 1. หนังสือตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง เล่มเดียว! ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนังสือสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงที่งดงามที่สุด! และมีพระบรมฉายาลักษณ์ที่หาชมได้ยากอีก 155 ภาพ บันทึกประวัติศาสตร์ในวโรกาส 120 ปี เสด็จประพาสยุโรป และเหตุการณ์เสด็จสวรรคต 23 ตุลาคม 2453 บอกเล่าเรื่องราวอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง พระองค์ท่านทรงทำให้ประเทศไทยเจริญ ก้าวหน้า และคงเป็น “ไท” อยู่ทุกวันนี้ รวมถึงเรื่องราวสนุกๆ ในคราวเสด็จประพาสยุโรป โดยเรียบเรียงจากพระราชนิพนธ์หลายเล่ม เช่น "ไกลบ้าน" และจดหมายเหตุพระราชกิจ เป็นต้น 2. หนังสือตามรอยพระยุคลบาทรัชกาลที่ ๙ หนังสือในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ได้รับการยกย่องว่างดงามที่สุด และมีเนื้อหาสมบูรณ์ที่สุด ได้รับรางวัลพระราชทานหนังสือดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2551 จาก "สมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี" โดยการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาในเล่มเป็นการประมวลพระบรมฉายาลักษณ์มากที่สุดกว่า 200 ภาพ รวมทั้งภาพวาดฝีพระหัตถ์ และภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ตลอดระยะเวลา 60 ปีแห่งการครองราชย์ พร้อมพระราชประวัติ เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ พระราชพิธีอภิเษกสมรส การเสด็จขึ้นครองราชย์ พระราชพิธีทรงผนวช พระราชกรณียกิจต่างๆ จึงเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นที่ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช" ได้พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และเป็นสิ่งที่ทำให้พระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของคนไทยทั้งมวล 3. หนังสือในหลวงในดวงใจ เล่มเดียว!! ที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ราชวงศ์จักรีอย่างละเอียด เป็นราชวงศ์เดียวในโลกที่สืบสันติวงศ์ยาวนานที่สุดเกือบพันปี จากราชวงศ์เชียงแสนและสุโขทัย จัดพิมพ์ครั้งแรกเพื่อเทิดพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษาในปีพุทธศักราช 2550 ภายในเล่ม มีแผนภูมิพระราชวงศ์ ประวัติศาสตร์ราชวงศ์ พระราชพิธีสำคัญ รวมทั้งพระราชพิธีเฉลิมฉลองในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ทำให้คนไทยทั้งชาติมีความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มากยิ่งขึ้น 4. หนังสือ King Bhumibol Adulyadaj of Thailand (ปกแข็ง พร้อมกล่อง) หนังสือชุดภาษาอังกฤษเล่มเดียวของในหลวง รัชกาลที่ ๙ ที่เขียนโดยคนไทย มี 3 เล่ม คือ Vol. I ‘From Prince to King’ กล่าวถึงพระราชประวัติ พระราชจริยวัตร และพระอัจฉริยภาพ รวมทั้งสิ่งต่างๆ ที่พระองค์สนพระทัย ตั้งแต่เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ ที่ทำให้ผู้อ่านซาบซึ้ง และตระหนัก ถึงความรักและความห่วงใยที่ทรงมีต่อประชาชน และแผ่นดินไทย Vol. II ‘Strength of the Land’ แสดงให้เห็นถึงพระราชกรณียกิจอันเหนื่อยยาก ของทั้งสองพระองค์ ที่ทรงปฏิบัติเพื่อยังคุณประโยชน์นานัปการแก่ประเทศไทย ซึ่งชาวไทยต่างตระหนักดีว่า ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ทรงงานหนักมากเพียงใด เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของปวงชนชาวไทย Vol. III ‘By the Light of Your Wisdom’ มุ่งเน้นแง่คิดต่างๆ และพระราชกรณียกิจสำคัญ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีในการดำรงชีวิตน้อมนำตามคำสอนในหลวง รัชกาลที่ ๙ มาใช้ในการดำเนินชีวิต 5. ชุดหนังสือ ๗ ตำนานสมเด็จพระบูรกษัตริย์แห่งสยาม หนังสือชุดนี้ บันทึกประวัติศาสตร์ ผ่านพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ เพียงส่วนหนึ่งจากพระคุณอเนกอนันต์ของบูรพกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง 7 พระองค์ ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นเครื่องราชสักการะ อีกทั้งเป็นการเทิดพระเกียรติบอกเล่าเรื่องราวที่มีคุณค่า ควรค่าแก่การจดจำ สามารถสร้างเเรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่แก่คนไทยผู้รักชาติ รักแผ่นดินทุกคน ด้วยการอ่าน ศึกษา และเรียนรู้ประวัติศาสตร์แห่งความเป็นชาติอันควรค่าแก่ความภาคภูมิใจ หนังสือชุดมรดกแห่งแผ่นดิน ทั้ง 13 เล่มนี้ ร่วมบุญบริจาคเพียง 9,900 บาท จากราคาปกติ 14,233 บาท ***รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีเต็มจำนวน กรณีที่โรงเรียนได้รับการบริจาค*** **ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากกรมสรรพากร**
  14,233.00 ฿ 9,900.00 ฿
 • Sale
  9786167036298l
  9786167036298l
  215.00 ฿ 170.00 ฿

  ห ยุ ด โ ร ค ร้ า ย ! ด้ ว ย ใ จ คุ ณ

  ห ยุ ด โ ร ค ร้ า ย ! ด้ ว ย ใ จ คุ ณ,สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี,อเล็กซานเดอร์ ทอสการ์ และ แคโรลีน ,
  215.00 ฿ 170.00 ฿
  215.00 ฿ 170.00 ฿
 • AW ad SH Workshop2
  AW ad SH Workshop2
  7,000.00 ฿
  7,000.00 ฿
 • Sale
  Untitled-1
  g5
  375.00 ฿ 299.00 ฿
  375.00 ฿ 299.00 ฿
 • Sale
  555555
  555555
  249.00 ฿ 200.00 ฿
  249.00 ฿ 200.00 ฿
 • Sale
  1212121212121
  1212121212121
  199.00 ฿ 175.00 ฿
  199.00 ฿ 175.00 ฿
 • Sale
  20172910_1786921551348345_7688351545603129344_n
  20172910_1786921551348345_7688351545603129344_n
  219.00 ฿ 175.00 ฿
  219.00 ฿ 175.00 ฿
 • Sale
  i5
  i5
  249.00 ฿ 210.00 ฿
  249.00 ฿ 210.00 ฿
 • Sale
  numender 1
  numender 1
  169.00 ฿ 145.00 ฿
  169.00 ฿ 145.00 ฿
 • Sale
  MockUP
  MockUP
  199.00 ฿ 169.00 ฿

  สมองดีดนตรีปั้นได้

  ,
  ชื่อสินค้า: สมองดีดนตรีปั้นได้ รหัสสินค้า: 978-616-376-055-5 ประเภทสินค้า: หนังสือ ผู้เขียน: นพ.วิโรจน์ ตระการวิจิตร สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์ ดีเอ็มจี ราคาปกติ:: 199.00 บาท
  199.00 ฿ 169.00 ฿
  199.00 ฿ 169.00 ฿